Контакти

Ръководител на проекта:

проф. д-р Пламенка Боровска

Електронна поща: pborovska@tu-sofia.bg