Партньори

Сдружение „Иновационен център за трансфер на информационни и ин-силико технологии и  експертни знания – Ин-силико Интелект“

Контактно лице: Проф. д-р Пламенка Боровска
Длъжност: Председател на сдружението
http://insilicointellect.com
Е-mail: director@insilicointellect.com

Университет по информационни науки и технологии „Свети апостол Павел“,
Република Македония

Контактно лице: Атанас Христов
Длъжност: Научен сътрудник/Преподавател, д-р маг. инж.
https://www.researchgate.net/profile/Atanas_Hristov
e-mail: atanas.hristov@uist.edu.mk

Университет „Александър Xувани“, Албания

Контактно лице: Елиор Вила
Длъжност: Ръководител катедра „Информатика“, д-р маг. инж.
http://www.eliorvila.net/
e-mail: elior.vila@uniel.edu.al

Университет на Инсбрук, Австрия

Контактно лице: Драги Кимовски
Длъжност: Старши изследовател и преподавател, д-р маг. инж.
http://dps.uibk.ac.at/~dragi/
e-mail: dragi.kimovski@gmail.com

Пловдивския Университет „Паисий Хилендарски”

Контактно лице: Росица Донева
Длъжност: Професор д-р
https://www.researchgate.net/profile/Rositsa_Doneva 
e-mail: rosi@uni-plovdiv.bg