Провеждане на информационен ден от 30.10.2017

Информационен ден

По официална покана на 30.10.2017г. беше проведен информационен ден с цел запознаване на общността с целите и дейностите по проекта.

Проект за изследване на данните от генетични анализи на онкопациенти в Югоизточна Европа, обяви интердисциплинарна група от български учени. Тя включва изследователи от БАН, от Медицинския университет и Техническия. Основната цел на проекта е да се създаде софтуерен инструмент за управление, анализ, извличане на знания и визуализация на големи масиви от геномни данни. „Мотото на проекта са иновациите в ИТ в подкрепа на прецизната и персонализираната медицина. Нашият стремеж е да можем да направим дигитални здравни консултанти (с отворен код) в областта на раковите заболявания и да откриваме нови гени с потенциално значение за биотехнологиите и медицината“, подчерта проф. Пламенка Боровска от ФПМИ към Техническия университет. Тя обясни, че във фокуса на техните изследвания е обработката на големите данни и на големите потоци от данни, натрупани от експериментите в областта на генетиката.

     

Екипът се стреми да създаде система за подпомагане на решенията, при която нивото на предписателния анализ да включва автоматичното генериране на хипотезите и опциите за решения, като верификацията и валидирането се осъществяват чрез еталонни множества данни и експертизата на експерти от таргетната научна област.

Специалистите признават, че са си поставили изключително предизвикателни задачи в рамките на този научно-изследователски проект. За тяхното изпълнение те си сътрудничат с настоящите партньори по проекта: Университета по информационни науки и технологии „Свети апостол Павел“ в Македония, Университета „Александър Xувани“ в Албания и Университета на Инсбрук, Австрия.


Източници:

Computer World

Save

Save

Save

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *